Kontakt

Privatlivspolitik for Fazade ApS

Denne privatlivserklæring gælder for behandling af persondata i forbindelse med hjemmesiden for Fazade ApS.

Dit privatliv er vigtigt for Fazade ApS, og vi er optaget af at værne om persondataenes integritet, tilgængelighed og fortrolighed. Al behandling af persondata ved Fazade ApS skal følge den til enhver tid gældende privatlivspolitik, herunder GDPR og persondataloven. Denne privatlivserklæring giver supplerende oplysninger om, hvilke persondata der indsamles, hvordan data indsamles, og hvilke rettigheder, du har, hvis dine persondata er registreret hos os.

Behandlingsansvarlig

Fazade ApS er behandlingsansvarlig for de persondata, de indhenter og behandler fra sin hjemmeside.

Den daglige ledelse i Fazade ApS er hovedansvarlig for behandlingen af persondata, der udføres af Fazade ApS. Ansvaret for den daglige opfølgning af overholdelses af privatlivspolitikken er uddelegeret til den daglige leder.

Vores behandling af persondata

Fazade ApS behandler persondata til følgende hovedformål:

Modtage henvendelser fra kunder

For at kunne yde tilfredsstillende kundeservice er det nødvendigt at behandle persondata om vores kunder og interessenter. Vi behandler oplysninger om dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, samt indholdet i den sendte besked. Dette behandles med hjemmel i GDPR art. 6 nr. 1 litra b (aftale).

Analyse af hjemmesidebrug

I forbindelse med brugeranalyse på vores hjemmeside vil det være nødvendigt at behandle persondata. Dette omfatter teknisk information som; besøgstidspunkt, IP-adresse, browser, deviceinformation. Vores hjemmeside benytter Google Analytics, der anvender cookies, der registrerer brugernes IP-adresse, og som giver information om den enkelte brugers bevægelser på hjemmesiden. Eksempler på hvad statistikken giver os svar på er; hvor mange besøger de forskellige sider, hvor længe besøget varer, hvilke hjemmesider brugerne kommer fra, og hvilke browsere, der anvendes. Ingen cookies tillader, at vi kan knytte information om din brug af hjemmesiden til dig som enkeltperson. Informationen bruges til at gøre vores hjemmeside bedre for dig, som besøger os på internettet.

Informationer, som indsamles af Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Modtagne oplysninger er underlagt Googles retningslinjer for privatliv.

En IP-adresse er defineret som en personoplysning, fordi den kan spores tilbage til en bestemt hardware og dermed til en enkeltperson. Men Google Analytics sporingskode anonymiserer IP-adressen før informationen lagres og behandles af Google. Dermed kan den lagrede IP-adresse ikke bruges til at identificere den enkelte bruger.

De fleste moderne browsere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er indstillet til at acceptere cookies automatisk, men du kan selv vælge at ændre indstillingerne sådan, at cookies ikke bliver accepteret. Vi gør opmærksom på, at det vil føre til, at rigtig mange internetsider ikke vil fungere optimalt, hvis du ikke accepterer cookies.

I henhold til Lov om digital kommunikation (cookiebekendtgørelsen), skal alle besøgende på en hjemmeside, som anvender cookies, have adgang til information om, at hjemmesiden anvender cookies. De skal også have adgang til information om årsagen til, at de bliver anvendt.

Besøgende skal også godkende, at cookies bliver anvendt. Godkendelsen foretages via indstillingerne i browseren.

Ved at bruge vores hjemmeside, hente information og/eller benytte tjenester på vores hjemmeside, anses du for at samtykke til vores brug af cookies, som er beskrevet ovenfor.

Oversigt over de cookies, vi benytter:

Navn Udløbstid Bruges til

_ga 2 år Bruges til at skelne mellem unikke, anonyme brugere – og indhenter information om adfærd.

_gid 1 dag Bruges til at skelne mellem brugere.

Dette behandles med hjemmel i GDPR art. 6 nr. 1 litra f (berettiget interesse).

Markedsføringsformål

Persondata om interessenter og kunder kan blive behandlet i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrev (forudsætter egen tilmelding). For at vi skal kunne levere nyhedsbrev, er det nødvendigt at behandle oplysninger om din e-mailadresse. Dette gøres med hjemmel i GDPR art. 6 nr. 1 litra b (aftale).

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

Persondata vil ikke blive gemt længere end det, som er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen eller lovpligtige formål vi har, for eksempel vil information indhentet via Google Analytics gemmes i 2 år.

Endvidere vil vi slette persondata om dig, hvis du beder os om det, med mindre vi har et retsligt grundlag eller en lovpligtig grund til at opbevare persondataene længere.

Får andre adgang til dine persondata?

Vi vil dele dine persondata med offentlige myndigheder i den udstrækning, det er nødvendigt for at opfylde vores retslige forpligtelser.

Ud over dette vil vi ikke dele dine persondata med andre virksomheder, med mindre du samtykker til dette.

Brug af databehandlere

Fazade ApS indgår databehandleraftaler med alle virksomheder, som behandler persondata på vegne af os. Vores databehandlere kan ikke behandle dine persondata på anden måde end det, der er aftalt med os og beskrevet i denne privatlivspolitik.

Hvor gemmes dine persondata?

Persondata, der behandles af Fazade ApS gemmes på servere i Danmark. Vi lagrer ikke persondata i lande uden for EU/EØS.

Lande uden for EØS-området giver ikke altid det samme beskyttelsesniveau for dine persondata, så europæisk lov har forbudt overførelse af persondata uden for EØS, med mindre overføringen opfylder visse kriterier.

Mange af vores tredjeparts tjenesteleverandører er baseret uden for EØS, således at behandlingen af dine persondata vil indebære overførelse af data ud af EØS.

Når vi overfører dine persondata ud af EØS, gør vi vores bedste for at sikre en tilsvarende grad af sikkerhed for dataene ved at sørge for at mindst en af følgende garantier er implementeret:

  • Vi overfører kun dine persondata til lande, der er anset for at levere et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for persondata af Europakommissionen.
  • Når vi anvender visse tjenesteleverandører, anvender vi specifikke kontrakter eller adfærdskodekser eller certificeringsmekanismer godkendt af EU-kommissionen, som giver persondata samme beskyttelse, som de har i Europa.
  • Når vi anvender udbydere baseret i USA, kan vi overføre oplysningerne til dem, da de er en del af EU-US Privacy Shield, som kræver, at de leverer tilsvarende beskyttelse til persondata, som deles mellem Europa og USA.

Hvis ingen af de ovennævnte garantier er tilgængelige, kan vi bede om dit eksplicitte samtykke til den bestemte overførelse. Du har ret til at trække din samtykke tilbage når som helst.

Venligst send os en e-mail på info@fazade.dk, hvis du vil have mere information om overførelse af dine persondata ud af EØS.

Datasikkerhed

Vi tager datasikkerhed alvorligt og har etableret passende sikkerhedstiltag for at beskytte dine persondatas integritet, tilgængelighed og fortrolighed. Tilgangen til dine persondata er begrænset til ansatte, som har et tjenstligt behov for denne tilgang. Vi vil give oplæring til ansatte og tredjeparter, da det er relevant for at fremme bevidstheden om vores retningslinjer og rutiner for privatliv.

Rettigheder

Du har ret til indsyn i og rettelse eller sletning af persondata eller begrænsning af behandlingen, som gælder dig selv, eller til at protestere mod behandlingen samt ret til dataportabilitet. Endvidere kan du til enhver tid trække eventuelle samtykker til behandling af dine persondata tilbage.

Du har også ret til ikke at være genstand for en afgørelse, som udelukkende er baseret på automatiseret behandling, som har retsvirkning for, eller på tilsvarende måde i betydelig grad, påvirker dig.

Spørgsmål eller anmodninger om indsyn i data, som er registreret om dig kan rettes til info@fazade.dk eller eventuelt per post til Fazade ApS, Norvangen 3D, 4220 Korsør.

Hvis du mener, at vi behandler persondata i strid med lovgivningen, kan du rette en klage til Datatilsynet. Se mere om dette på www.datatilsynet.dk.

Ændringer

Hvis vi foretager ændringer i denne privatlivserklæring, vil ændringerne blive publiceret på denne hjemmeside 14 dage, før de sættes i værk.